Ubezpieczenia
majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczając nieruchomość, na którą zaciągasz kredyt zapewniasz sobie spokój w przypadku zdarzeń losowych, takich jak kradzież, zalanie czy pożar.

  • ubezpieczysz dom i mieszkanie
  • ubezpieczysz sprzęty domowe, np. RTV i AGD
  • zyskasz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • otrzymasz OC w życiu prywatnym i usługi Assistance
Umów się z Doradcą
Pozostałe usługi kredytowe: